Posts tagged ‘landuk’

September 28, 2012

Landuk


Landu’: Cangkul.

Untuk menjadi kata kerja cukup ditambah awalan a menjadi alanduk bermakna mencangkul.

Selain bermakna kata kerja juga akan bermakna kata keterangan jika ditambah kofiks a-eh, contoh penggunaan a landu’ eh bermakna akan mencangkul.

cara pengunaan dalam percakapan.

alakoh apah? (bekerja apa?)

alandu’ (mencangkul)

ba’en kadimma’ah (kamu mau kemana?)

alandu’eh (akan mencangkul)

Dari dimmah? (dari mana?)

A landu’ agi sabenah samsul (Membantu mencangkul sawahnya Samsul)

Sedang untuk kata perintah langsung menggunakan kata landuk- contoh penggunaan

Pas landu’ se bedeh e ade’na ba’en : Langsung cangkul yang di depanmu

Dulih Landu’ : cepat cangkul